DYNAMIK

DYNAMIK

V produkcii homogénnych podlahovín LINO Fatra nájdete i také, ktoré spĺňajú požiadavky na elektrické vlastnosti.
Jedná sa o podlahoviny elektrostaticky vodivé – ELEKTROSTATIK, či antistatické – DYNAMIK

Kategórie: , ,
  • Dekory
  • Ďalšie informácie
  • Popis produktu

Popis

Dynamik A

Dynamik X

Ďalšie informácie

Hrúbka

1,7 mm

Hrúbka nášlapnej vrstvy

1,7 mm

Montáž

Lepenie

Rozmer

Typ podlahy

Vinylové dielce

Trieda záťaže

43

    • Podlahoviny antistatické
    • Vnútorný elektrický odpor v rozsahu ≤ 1.108Ω.
    • Podlahovina je určená pre aplikáciu do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, napr. pre počítačové sály, výrobu elektroniky, oblasť telekomunikácií atď.

Right Menu Icon